Forebygging er lønnsomt

Foredrag
Id:
03.11.2015

Funn fra et prosjekt for KS og NIFS om utvikling av en metode for sammenligning av kostnader med forebygging og gjenoppretting av skader fra ekstremværhendelser Presentasjon for KS Landsstyrets møte i Oslo, 3. november 2015