Føre var, etter-snar eller på stedet hvil? Om hvordan vurdere kostnader ved forebygging ved naturskader

Foredrag
Id:
08.12.2015

Presentasjon på erfaringseminar arr. av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Tønsberg 8. desember 2015