Bærekraftige kommuner i praksis. Omtale av et styringssystem for integrering og konkretisering av bærekraftig praksis i kommunen

Rapport
Id:
2002-17

Rapporten beskriver et styringssystem for kommunene som tar eksplisitt utgangspunkt i målet om en bærekraftig utvikling. Systemet er prøvd ut i et antall forsøkskommuner, og rapporten omtaler erfaringene fra kommunene. Systemet er tenkt formidlet overfor kommunene av Kommunenes Sentralforbund. Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom Vestlandsforsking og Stiftelsen Idébanken.

rapport-17-02.pdf (601.53 KB)