Utviklingsavtale - Reiseliv

Sogn og Fjordane fylkeskommune har teke initiativ til eit utviklingssamarbeid mellom Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking. Fylkeskommunen vil bidra med midlar til ei satsing over 3 år innafor berekraftig reiseliv og IKT. Utviklingsavtalen skal bidra til fleire og større forskingsprosjekt ved dei to institusjonane, den skal bidra til utvikling av doktrograds- og professorkompetanse og den skal styrke den faglege utviklinga ved HSF og VF gjennom internasjonalt arbeid og nettverksbygging.

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
I samarbeid med:
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
6133