Utvikling av verktøy og metodar til støtte for internasjonaliseringsarbeid i Sogn og Fjordane

Forprosjekt som skal legge grunnlag for eit prosjekt som vil ha som mål å: - etablere ein portal for Eu-programma Norge deltek i - etablere eit forum for kunnskapsutveksling
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
SND, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
5174
Prosjektleiar: