Utredning av konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland - utfordringer, muliheter og prioriteringer

Prosjektet skal inngå som ein viktig del av utredningsarbeidet til regionalplan for klimatilpassing i Rogaland og skal beskrive utfordringar og mogelegheiter, og gi forslag til handling og prioritering. Prosjektet gjennomføres i tre arbeidspakkar: 

 

Cicero rapport, Del 1; Overordnet analyse av konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn, finn du her

Vestlandsforsking rapport, del 2; Utredning av konsekvensar av klimaendringar på natur og samfunn i Rogaland: utfrodringar, mogelegheiter og prioriteringar (sjå lenke nedanfor) eller klikk her

NORCE og met.no rapport, Del 3 kjem straks her

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Rogaland fylkeskommune
I samarbeid med:
CICERO
Norce
met.no
Prosjektnummer:
6530
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):