Utarbeiding av samfunnsrekneskap for AS Oslo Sporveier

Med utgangspunkt i året 2005 skal Vestlandsforsking utarbeide samfunnsrekneskap for AS Oslo Sporveier. Arbeidet skal bygge på samfunnsrekneskapet for 2003, men vil bli vidareutvikla for støykostnader i samarbeid med Kilde Akustikk AS. Arbeidet inkluderer også oppdatering av ulukkeskostnader for skinnegåande transport, vurdering av køkostnader, omfanget av gratis parkering, i tillegg til samanstilling av transportarbeid utført i året 2005 for følgjande transportsystem i Oslo: T-bane, sporvogn, buss kontrakt, buss rest, tog, båt kontrakt, båt rest, personbil og drosje.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Oslo Sporveier
Prosjektnummer:
6027
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):