Ungdom, dataspill, konflikt og regulering fra et familieperspektiv

Denne studien undersøker familiekontekster rundt videospill blant unge i Norge. Studien fokuserer spesielt på hvordan videospill blir forhandlet innen familiekontekster. Et sentralt spørsmål er hvordan dataspill kan komme i konflikt med eller støtte sosiale forhold, daglige rutiner og forpliktelser og hvordan foreldre forhandler og regulerer spill.

Vi vil utforske denne kompleksiteten fra et minoritets-/innvandrerfamilieperspektiv, men også lære av hvordan dette manifesteres i etniske norske familiesituasjoner. Kvalitative metoder skal brukes i den undersøkelsen.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Medietilsynet
I samarbeid med:
Lotteritilsynet
Prosjektnummer:
6481
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:

Postadresse

Vestlandsforsking 
Postboks 163 
6851 Sogndal

Telefon

906 33 600

E-post

post@vestforsk.no

Org.nr.

965 919 627 MVA

Ansvarleg redaktør

Direktør Merete Lunde

Nyheitsbrev

Me sender ut ein gong i månaden

Sosiale medium