Spelvaner hjå unge menn med innvandrerbakgrunn, utan familie i Noreg

Eit familieperspektiv som kan belyse korleis sosiale ulikheiter påvirker spillvaner, er viktig for vidareutvikling av tiltak for førebygging mot problemspeling og mtp. folkeopplysing om temaet. Likevel blir nokre grupper ekskludert frå tiltak og forsking når ein ser familien som hovedarena for regulering av dataspeling. Kunnskap om dataspelvanar hjå unge menn utan familie i Noreg kan bidra til tiltak mot problemspeling som inkluderer større grupper av ungdommar med innvandrarbakgrunn. Prosjektet vil setje søkelys på a) dataspelvaner hjå unge menn med ikjke-vestleg bakgrunn som ikkje har familie i Noreg; b) å identifisere aktørar og støttespelarar som kan fungere som hjelpeapparat og bidra med førebygging av problemspeling; c) korleis støttespelarar identifisert av målgruppa kan jobbe aktivt mot problemspeling.

Medietilsynet og medieforsking

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Medietilsynet
I samarbeid med:
Medietilsynet
Prosjektnummer:
6575
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: