SIVA it-strategigruppe

SIVA har i dag ansvar for 30 næringshagar rundt om i Norge. For å fremje samarbeidet mellom næringshagane og verksemdene i næringshagane, har SIVA oppretta ulike nettverksgrupper. I kvar nettverksgruppe er det sett ned ei styringsgruppe. Dette prosjektet gjeld medlemskap i styringsgruppa i it-strategi.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
SIVA i Trondheim
Prosjektnummer:
5206
Prosjektleiar: