Renewable energy from waste through gasification or incineration for heat, power or fuel production.

Prosjektets overordnete problemstilling er å identifisere og vurdere de viktigste barrierene mot bruk av bioenergi produsert gjennom forbrenning eller gasifisering. Det vil bli undersøkt mulighetene for å overkomme barrierene med den hensikt å øke markedsandelen av denne type fornybar energi, med hovedvekt på biodrivstoff for kjøretøy. Arbeidet vil bli utført i et nettverk bestående av interessenter "stakeholders" i hele produktkjeden; fra innsamling av avfall til energiproduksjon og sluttbruk i kjøretøy.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Ecotraffic R&D, m.fl.
Prosjektnummer:
2216
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: