Opplæring av rumenske myndigheter i lokal klimatilpasning

Vestlandsforsking skal bistå KS i å gjennomføre samlinger for lokale myndigheter i Romania om opplæring i lokal klimatilpasning. De involverte rumenske kommunene er Sibiu, Mures og Brasov. Videre skal  Vestlandsforsking bistå KS i å arrangere besøk og studieturer i Norge for representantar for rumenske myndigheter.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
KS
Prosjektnummer:
6381
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: