Nordic Transportpolitical Network - Interreg II

Nordic Transportpolitical Network under Interreg II C programmet er eit samarbeidsprosjekt mellom fylke, universitet og forskingsinstitusjonar i Danmark, Norge og Sverige som har til formål å få fram kunnskap om behova innafor transportsektoren i Norden til bruk i den regionale planlegginga. Forskingsprosjektet er delt i seks underprosjekt.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Interreg IIC
Prosjektnummer:
2159
Prosjektleiar:
Publikasjon(ar):