Nordfjordregionen - effektar ved flytting av offentleg verksemd

Analyse som gjer greie for konsekvensane for Eid av å flytte regional, offentleg verksemd frå denne kommunen til andre stader utafor Nordfjord-regionen. Vestlandsforsking skal undersøke konsekvensane dette vil få når det gjeld endra reiseavstand til offentlege servicefunksjonar for personar busette i Nordfjord, endringar i kvaliteten på det offentlege tenestetilbodet til personar i Nordfjord, endra tal på arbeidsplassar i Eid, og endringar i behovet for kompetent arbeidskraft i Eid.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Eid Utviklingsselskap
Prosjektnummer:
3215
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: