Mobilitet og bilavhengighet i bygdene. Hva innebærer bærekraftig mobilitet for bygdeutvikling?

Prosjektet har sin bakgrunn i målet om bærekraftig utvikling. Transport - eller det vi i prosjektet kaller mobilitet - er at av de områdene som blir stilte overfor størst endringskrav. Det er bakgrunnen for en internasjonal oppmerksomhet om begrepet bærekraftig mobilitet, som framfor alt vil innebære krav om reduserte mobilitetsnivåer. Prosjektets hovedsiktemål er å dørfte hva bærekraftig mobilitet innebærer for utviklingen i norske bygder. Mobilitet har ikke bare miljømessige konsekvenser, det medfører også samfunnsmessige endringer, ikke minst i spredtbygde områder. Det er liten kunnskap om den faktiske mobiliteten i norske bygdesamfunn. Alle systematiske reisevaneundersøkelser er utvalgsundersøkelser fra større byer. Prosjektet innebærer således gjennomfring av en reisevaneundersøkelse for en bygdekommune. Det er også liten kunnskap om forskjeller i mobilitet og holdninger til mobilitet mellom ulike typer bygdehushold og ulike individer innenfor husholdene. Gjennom dybdeintervju vil prosjektet her generere kunnskap som samtidig er en nødvendig forutsetning for drøftingen av hva bærekraftig mobilitet innebærer for bygdeutvikling.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
2133
Prosjektleiar: