Artspages skal utvikla og validera ei global teneste for formidling av produkt frå kreative industriar, vesentleg musikkindustrien, basert på standardar som MPEG-7 og MPEG-21. Vestlandsforsking skal bidra med forskingskompetanse for å sikra at produkta blir brukarvennlege og følger internasjonale standardar. Bruk av metadata i samsvar med standarden MPEG-7 er sentralt i prosjektet og Vestlandsforsking vil ha eit hovudansvar for analysering og validering av produkta som blir utvikla.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Artspages Int. AS
Prosjektnummer:
5207
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: