Kvalitetsindikatorer i kommunal tjenesteproduksjon

Prosjektet skal på oppdrag frå KS-forskning utvikle ein metode for å lage indikatorer for å kunne måle kvalitet i kommunal tjenesteproduksjon. VF og Agenda samarbeider med 9 prosjektkommunar i arbeidet med å utvikle indikatorer for pleie- og omsorgssektoren og for skolesektoren. Utarbeidinga av desse indikatorsetta skal kunne resultere i a) indikatorer for dei respektive sektorane b) ein metode for indikatorutvikling (til bruk i andre sektorar)
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
KS
Prosjektnummer:
3183
Prosjektleiar: