Klimavenleg areal- og transportplanlegging i Stryn kommune

I samband med revidering av kommunedelplan for Oppstryn ønskjer Stryn kommune å utvikle nye perspektiv og arbeidsmetodar for klimavenleg areal- og transportplanlegging. Prosjektet skal bidra med auka kunnskap om vilkår for å drive klimavenleg areal- og transportplanlegging i bygder og mindre tettstader. Mykje av arbeidet på dette området er retta mot dei større byane, og det er behov for å utforske på kva måtar utkantområda kan bidra til mindre klimagassutslepp og meir klimarobuste lokalsamfunn. Prosjektet inneheld kunnskapsgjennomgang, metodeutvikling, prosessdeltaking og formidling.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Stryn kommune
Prosjektnummer:
6488
Prosjektleiar:

Postadresse

Vestlandsforsking 
Postboks 163 
6851 Sogndal

Telefon

906 33 600

E-post

post@vestforsk.no

Org.nr.

965 919 627 MVA

Ansvarleg redaktør

Direktør Merete Lunde

Nyheitsbrev

Me sender ut ein gong i månaden

Sosiale medium