Klimatilpassing og vannreservoarforvaltning i Portugal

Vestlandsforsking skal bistå med kompetanse innen lokal klimatilpassing i et prosjekt i Portugal om utvikling og gjennomføring av tilpasningsstrategier til klimaendringer i forvaltningen av vannreservoar. I prosjektet vil forskere fra Vestlandsforsking delta på seminarer i Portugal. Partnere i Portugal er forskningsstiftelsen Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT (http://www.novaid.fct.unl.pt/novaidfct), Universitetet i Aveiro (https://www.ua.pt/#) og asnvarlig for forvaltning av vannreservoarene som inngår i prosjektet (Águas do Centro Alentejo, S.A., http://www.aguasdocentroalentejo.pt/. Prosjektet er finansiert over EØS-avtalen

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
EEA Grants
Prosjektnummer:
6386
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: