Kartlegging av skuldersesongen i Fjærland

Prosjektet skal kartlegge kva som kjenneteiknar skuldersesongturisten i Fjærland. Kven er desse turistane, korleis reiser dei, forventningar og kor nøgde er dei etter opphaldet. Undersøkinga skal gjerast ved hjelp av ei spørjeundersøking og datainnsamlinga skjer ved at dei bedriftene som tek del i prosjektet registrerer opplysningane over internett for vidare handsaming.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Partnerskapen Formel Fjærland
Prosjektnummer:
2235
Prosjektleiar: