Husholdningers villighet til å redusere utslipp av klimagasser

HOPE prosjektet skal studere

  1. hvilke forbruksendringer husholdninger er villige til å akseptere hvis de blir spurt om hva de ville gjort hvis de måtte halvere sine utslipp av klimagasser, og
  2. hvilke politiske virkemidler som trengs for å utløse de forbruksendringer som husholdningene ville kunne tenke seg å akseptere.

Som et referansepunkt vil vi først kartlegge husholdningenes forbruk for på det grunnlaget å beregne deres utslipp av klimagasser. Vi vil bruke en klimakalkulator tilsvarende denne som Vestlandsforsking tidligere har utviklet: http://vfp1.vestforsk.no/miljokalk/.

Prosjektet gjennomføres i likeartede byer i fire land: Norge (Bergen), Sverige (Umeå), Frankrike (Communauté du Pays d`Aix) og Tyskland (Mannheim). Studien består av fire faser:

  1. En kartlegging av husholdning direkte og indirekte klimagassutslipp.
  2. En simulering på stedet, der husholdningene vil bli guidet gjennom et «spill» der de kan velge mellom et på forhånd bestemt antall med mulige forbruksendringer med tilhørende beregnede utslippseffekten (eks av å gå over til elbil, etterisolere huset, spise mer vegetarmat, kutte ut en sydentur osv). Undeveis vil vi hele tiden oppdatere deltakerne om hvor stor prosent utslippene deres er redusert med av den til en hver tid "porteføljen" av aksepterte forbruksendringer.
  3. Analyse av hvilke politiske virkemidler som er nødvendeige for å få realisert de forbruksendringene husholdningene har akseptert.
  4. Oppfølgende intervju av husholdningene og representanter for lokale og nasjonale beslutningstakere om barrierer for å oppnå de samme forbruks- og politikkendringene.

Meir om prosjektet

Sjå innslag i Vestlandsrevyen/Dagsrevyen 18.09.2018 - Vil bli meir miljøvenleg

Intervju med Karen Richardsen Moberg på TV Vest

NRK Sogn og Fjordane, 25.03.2018: – Tida er inne for å tvinge oss til å ta gode klimaval

Pressemelding 18.03.2019: - På tide med tvang i klimakampen

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The Research Council of Norway
Prosjektnummer:
6371
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar og kommunikasjonsansvarleg i Noradapt
Publikasjon(ar):
Aktuelt: