Høykom-seminar om emnekart og ny teneste-struktur

Vestlandsforsking har fått i oppdrag av Høykom-sekretariatet å arrangera eit seminar om LivsIT og emnekart. LivsIT er ein informasjonsstruktur for offentleg informasjon på nettet og emnekart er ein teknologi for å visa ein slik struktur og knyta den saman med annan informasjon.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Høykom sekretariat
Prosjektnummer:
6022
Prosjektleiar: