Hovudmål for prosjektet "Breiband Distrikt - samordna satsing i Sogn og Fjordane" er å vidareføre ei samordna og effektiv utbygging av breibandkapasiteten i heile fylket Sogn og Fjordane. Arbeidet er sikra gjennom tett samarbeid med dei tre "regionale klustra" i fylket - Nordfjord, Sunnfjord og Ytre Sogn og Midtre og Indre Sogn - utvikla i Skulenett Sogn og Fjordane fase 1 og 2. Vestlandsforsking har prosjektleiinga.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
5266
Prosjektleiar: