Forprosjekt for utvikling av ei internettbasert rettleiingsteneste for mosjonistar. Prototyping og marknadsvurdering. Samarbeidsprosjekt mellom VF, HSF og Idrettssenteret

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
SND
Prosjektnummer:
3199
Prosjektleiar:
Forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):