Gjestegransking av engelske turistar

Kva er motivasjonen for engelske turistar for å besøke Norge og Vestlandet/Sogn og Fjordane. Eit pilotprosjekt. Teori om diskursanalyse og taus kunnskap blir lagt til grunn for spørsmålene som blir stilt.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane reiselivsråd
Prosjektnummer:
3185
Prosjektleiar: