Friluftsliv og rekreasjon på Svartisen

Formålet er å klarlegge effektene av kraftutbyggingen på Svartisen for friluftsliv og rekreasjon, og identifisere endringar i bruksmønstre etter at kraftutbyggingen startet og eventuelle årsaker til det. Undersøkelsene forkuserer på bruken av Engenbreområdet og bygger på tilsvarende undersøkelser foretatt i 1990 i samme område og etter samme metoder. Både veikantintervju av bilister, selvregistrerings- og observasjonsstudier blir gjennomført.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statkraft, NVE
Prosjektnummer:
2174
Prosjektleiar: