Fotballskader - registrering og analyse av årsaker. Forprosjekt

Forprosjekt for utvikling av database for analyse av skadeårsaker i fotball.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogndal Fotball
Prosjektnummer:
3207