Forprosjekt om nytt begrepsapparat for reiselivet

På eit møte 04.05.10 i Innovasjon Norge sine lokale i Oslo (deltakarar var Innovasjon Norge/VisitNorway, Nasjonal Booking Switch, Tellus, VisitSognefjord, NCE Tourism og Vestlandsforsking) fekk Vestlandsforsking i oppdrag å gjennomføra ei utgreiing av nytt begrepsapparat for reiselivet. Forprosjektet blir finansiert av VisitNorway og NCE Tourism. Det skal leggjast fram ein rapport om utgreiinga i løpet av året.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Innovasjon Norge
Prosjektnummer:
6200
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):