Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane er engasjerte av Læringssenteret til å evaluera programmet NynorskPluss. NynorskPluss er ei pedagogisk programvare spesielt utvikla til bruk i norskopplæringa av framandspråklege. Fram til utviklinga av dette programmet har det ikkje vore IT-verktøy for å læra nynorsk til framandspråklege.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Læringssenteret
Prosjektnummer:
5256
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):