Etablering og utprøving av informasjonsteneste til støtte for internasjonaliseringsarbeid

Prosjektet skal utvikle ei informasjonsteneste til støtte for auka deltaking i internasjonale prosjekt, spesielt EU-program. Målet er å auke deltakinga av norske bedrifter, organisasjonar og offentlege institusjonar i EU-prosjekt. Informasjonstenesta vil ha ein passiv og ein aktiv komponent. Den skal vere eit verktøy for å finne fram til informasjon om utvalde program på eiga hand. Den skal også innehalda ei overvakings-/nyheitsteneste som melder om endringar i informasjon om programma. Denne delen av informasjonstenesta vil ha til formål å - avgrense informasjonsflaumen - halde oppe interessa
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Kommunal- og regionaldepartementet
Prosjektnummer:
5181
Prosjektleiar: