Etablering av prosjekt i call FP6-2004-NMP-4

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
6011
Prosjektleiar: