Prosjektet "Emnekartteknologi og fullført saksbehandling på eServicetorget i Numedal" er finansiert av HØYKOM-programmet og har i tillegg status som fyrtårnprosjekt. Prosjektet er eit samarbeid mellom eServicetorg Numedal, (Numedalskommunane Norge og Uvdal, Rollag og Flesberg), Norge.no, Husbanken og Vegdirektoratet. Vestlandsforsking er leigd inn av Norge.no for å koordinera deira rolle i prosjektet. Norge.no har hovudansvaret for implementering av emnekartstøtte i det alt eksisterande servicetorget. Emnekart skal brukast både som integrasjonsteknologi mellom prosjektpartnarane og som prosessverktøy for å visa ulike steg i ein tenesteprosess (vegvisar-funksjon).
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Husbanken, norge.no, Vegdirektoratet
Prosjektnummer:
6005
Prosjektleiar: