Vestlandsforsking har fått i oppdrag å gjennomføra ei spørjeundersøking om e-postbruk i statleg sektor. Oppdraget er avgrensa til ei elektronisk undersøking. Me skal ta hand om spørjeskjema på internett, utsending av e-post til alle utvalde og levera svara elektronisk til Statskonsult.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statskonsult
Prosjektnummer:
5189
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: