VF skal evaluere og dokumentere verknadene av prosjektet "Dilla - nasjonal dugnad" i Gloppen kommune.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Vaksenopplæringsinstituttet
Prosjektnummer:
5230
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: