Vestlandsforsking har teke initiativ til etableringa av Campus Seminar som ei felles ramme for arrangering av seminar, foredrag og liknande aktivitetar knytte til Fosshaugane Campus. Ei arbeidsgruppe med Vestlandsforsking, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, Sogndal fotball og Høgskulen i Sogn og Fjordane er sett ned for å ta seg av arbeidet med etableringa av Campus Seminar og arrangement av enkelte seminar.
Startdato:
Sluttdato:
I samarbeid med:
Sogndal Fotball, Høgskulen i Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
6074
Prosjektleiar:
Aktuelt: