Berekraftige kommunar i praksis - Oppdatering av indikatorliste

Vestlandsforsking skal oppdatere berekraftindikatorar som er lagt inn i systemet Bærekraftige kommuner i praksis. Dette er eit nettbasert system lagt ut på heimesida til KS.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
KS
Prosjektnummer:
2237
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: