Alternative transportscenarier for innenlandsk transport

I samband med utarbeiding av stortingsmelding om Norge si oppfølging av den internasjonale klimaavtalen, er VF bedne om å utarbeide scenarier for framtidig transportarbeid, energiforbruk og utslepp av CO2 frå transportsektoren i Norge. Det vil bli utarbeidd tre scenarier: Trend, kollektiv og bærekraft.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statens forurensningstilsyn
Prosjektnummer:
2155
Prosjektleiar: