Adviser II - Added Value Information Services on European Research Results

Adviser II er eit døme på utvikling og utprøving av ei verdiaukande Internett-teneste som skal gi tilgang til forskingsresultat og andre tilsvarande kjelder. I tillegg er det lagt vekt på interaktivitet mellom brukarane, formidlarane og forskarane. Prosjektet bygger på prosjektet Adviser I der ulike konsept for denne typen formidling vart prøvde ut.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
EU-kommisjonen
Prosjektnummer:
1002
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: