Greier vi å slutte å kjøre bil?

self-driving car
Foto: "Early Selv-Driving Car" - Travis Wise

Ny fagbok om bilens psykologi spør hvorfor vi egentlig trenger å eie hver vår bil

Aktuelt

I en ny bok med tittelen «The Psychology of the Car - Automobile Admiration, Attachment, and Addiction» (Elsevier, juni 2017) rokker forskeren Stefan Gössling ved vår tids forestilling om at alle og enhver bør eie en bil. Nøkkelen til en mer klimavennlig transportfremtid, mener Gössling, ligger i å kvitte seg med denne forestillingen og arbeide for en ny, smart og bærekraftig ordning som, ikke minst, vil gjøre det mulig for oss å kutte klimautslipp fra bilkjøring i tråd med Paris-avtalen. 

Bokomslag

Alternativet Gössling legger fram, er en fremtid der alle biler deles og der de i tillegg er førerløse, slik at de stadig plukker opp og leverer passasjerer. Teknologisk sett er dette allerede mulig. Uten å gå inn i detaljene, ville et slikt grep gjøre to tredjedeler av alle dagens biler overflødige. Vi ville også kunne frigjøre store arealer som i dag beslaglegges av parkering, veier og bensinstasjoner. Der kan vi i stedet etablere parker og få plass til små kafeer og restauranter, butikker, fritidsaktiviteter og trygge lekeplasser for barn. Støy, luftforurensning og ulykker blir problemer fra fortiden.

Men å gi slipp på sin egen bil virker utenkelig for de fleste. På mange måter har vi gjort oss helt avhengige av bilen. Denne boken analyserer årsaker til denne avhengigheten, som varierer fra personlige identiteter til sosiale normer, og omfatter forhold som følelser, seksualitet, fart, fellesskap, autoritet og død. Forfatteren beskriver hvordan bilen representerer instrumentelle, følelsesmessige og symbolske muligheter for oss som eier og kjører den. «The Psychology of the Car» konkluderer med at vi ikke egentlig er avhengige av bilen, men at vi gjøres avhengige. Derfor, mener Gössling, er det også fullt mulig å unngå en fortsatt vekst i antall biler. Vi må bare lykkes med å bryte vår tillærte avhengighet. Dette er myndighetenes jobb, gjennom ulike former for offentlig styring som tar hensyn til nettopp bilens psykologi.

Om forfatteren

Stefan Gössling er forskningskoordinator i bærekraftig reiseliv ved Vestlandsforsking, og er i tillegg professor ved Lunds universitet og Linnéuniversitetet i Sverige. For mer informasjon, se forlagets omtale: https://www.elsevier.com/books/the-psychology-of-the-car/gossling/978-0-12-811008-9.

For intervju eller mer informasjon, ta gjerne direkte kontakt med forfatteren:

Stefan Gössling, sgo@vestforsk.no, +46 70 49 22 634