"Kva er gale med klimadebatten" og (kva er gale med klimaet?)

Referat og innlegg på klimaseminaret 25. april 2013.

Torsdag 25. april arrangerte Vestlandsforsking, Norsk Bremuseum og Cicero klimaseminar i Sogndal.

Program og presentasjonar finn de her:

11.00 Velkommen ved professor Olav Orheim, Norsk Bremuseum

11.15 Siste nytt fra klimaforskningen: nye innsikter fra det pågående arbeidet i FNs klimapanel. Ved professor Helge Drange, Universitetet i Bergen

12.00 Lunch

13.00 Erfaringer fra arbeidet som formidler av klimaforskning, ved Christian Bjørnæs, senior kommunikasjonsrådgiver, CICERO

13.30 Hvem bør fylle rommet mellom forskningen og beslutningstakerne? Er det forskeren selv, forskningsjournalisten, kommunikasjonsbyråene? Ved Aslak Bonde, journalist og frittstående politisk analytiker.

14.00 Paneldiskusjon: Hvordan formidle klimaforskningen på en mest mulig konstruktiv måte? Introduksjon ved: Carlo Aall (Vestlandsforsking) og Kristin Linnerud (CICERO) (LENKE Introduksjon paneldebatten)

Paneldeltakere:

  • Innlederne
  • Haavard Stensvand, beredskapssjef, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
  • Noralv Pedersen, NRK Sogn og Fjordane

15:00 Avslutning