Artikkel om bærekraftig fritidsforbruk i det vitskaplege tidsskriftet Leisure Studies

Vestlandsforsking publiserer artikkel om bærekraftig fritidsforbruk i det vitskaplege tidsskriftet Leisure Studies.

Artikkelen "Leisure and sustainable development in Norway: part of the solution and the problem" er skrive i samarbeid med SIFO og NTNU og er eit resultat av forskingsprosjekta Miljøbelastninger fra norsk fritidsforbruk og Friluftsliv og berekraftig utvikling.

Artikkelen er det einaste bidraget frå nordiske forskingmiljø i dette temanummeret.