Los-seminar i Førde 15. april

Vestlandsforsking inviterer i samarbeid med Difi til seminar om Los på Rica Sunnfjord Hotel i Førde onsdag 15. april. Seminaret blir arrangert som del av KS-prosjektet "Miside-løftet" og i samarbeid med "Ressursnettverk for e-forvaltning". Målgruppa er alle kommunar som enten har teke i bruk Los eller som ønskjer å ta det i bruk.

Sentrale leverandørar av kommuneportalar vil stå for hovuddelen av programmet. Dei vil innleia til diskusjon ved å visa eigen bruk av Los, og målet er å komma fram til beste praksis(ar) for bruk av Los ut frå dei erfaringane som er samla så langt.

Difi vil delta og orientera om dei endringane som er føreslått for emneord og struktur i Los.

Seminaret er gratis, men vi treng ei påmelding innan onsdag 8. april, til svein.olnes@vestforsk.no (tlf. 917 39 918).

Førebels program:

10:00    Velkommen, presentasjon av deltakarane
 Orientering om KS-prosjektet Miside-løftet og Verdikt-prosjektet Ressursnettverk for e-forvaltning
 Svein Ølnes, Vestlandsforsking, prosjektleiar for ”Miside-løftet”

10:30    Status for Los og gjennomgang av dei viktigaste endringane
 Susanne Daae-Qvale, Difi, prosjektleiar for Los

11:00    Leverandørane orienterer om bruken av Los og vidare planar
 Acos

11.45    Lunsj

12.30    Leverandørane held fram med orientering
 Sem & Stenersen Prokom

13:15    Pause

13:30    Leverandørane orienterer
 Bouvet (Bergen kommune)

14:15    Oppsummering og diskusjon om vidare arbeid med Los