Access to knowledge

Forprosjektet omfattar følgjande:

  • Undersøke tilgjengeleg teknologi og tenester som mogeleggjer overføring av kurs og konferansar over nettet
  • Undersøke nivået på kurs og konferansar i regionen og dei gode eksempla
  • Undersøke kva andre initiativ som er i gang
  • Retningsliner for å bruke web 2.0 for å auke deltakinga etc.
  • Fremje auka bruk av webcasting både i privat og offentleg sektor
Start date:
End date:
Id:
6184
Project lead:
Head of research
Project staff: