Framtidsbilder: Det norske lavutslippssamfunnet

Vestlandsforsking skal utvikle og sammenligne to scenarier: «økologisk modernisering» og «Degrowth». I disse scenariene vil vi se på muligheter for å oppnå global rettferdighet, sysselsetting og bærekraftig utvikling. Videre ser vi på dynamikken mellom ressursgrunnlag, samfunnsmessige rammer og teknologiens rolle med mål om å finne ut hvordan Norge kan oppnå et nullutslippssamfunn.

Start date:
End date:
Financed by:
ENOVA
Id:
6418
Project lead:
Project staff:
Gruppeleiar Miljø