Utslipp og økonomiske konsekvenser av svevestøv fra persontransporten i Oslo

Prosjektet sitt overordna mål er å berekne dei samla utsleppa av PM10 og PM2,5 og økonomiske konsekvensar i fire ulike transportsituasjonar i Oslo: 1996-situasjon 2016 Personbil-scenariet 2016 Kollektiv-scenariet 2016 Bærekraft-scenariet
Start date:
End date:
Financed by:
Oslo Sporveier
Id:
2158
Project lead: