Kvalitetsevaluering av offentlege vevtenester 2004

Vestlandsforsking er engasjert av norge.no for å gi råd om utforming av nytt indikatorsett for evaluering av offentlege vevtenester. Det er tredje gangen ei slik evaluering blir gjennomført, og Vestlandsforsking har vore sentrale også i utforminga av dei to første indikatorsetta.
Start date:
End date:
Financed by:
norge.no
Id:
5265
Project lead: