Landskapsparkar i Hordaland

Forprosjektet skal starte opp undervisning og opplæring for deltakande bygder og programleiinga.

Start date:
End date:
Financed by:
FMLA Hordaland
Id:
6042
Project lead:
Project staff: