IA for SMB - frå teori til praksis

Vestlandsforsking skal  gjennomføre ei elektronisk spørjeundersøking som skal sendast til utvalde SMB-bedrifter i Sogn og Fjordane.

Vestlandsforsking skal gå gjennom eksisterande NAV-data for å gjennomgå metode, konkretisere hypotesar og finne dei gode spørsmåla til SMB samt utval og avgrensingar til ei kvantitativ undersøking.

 

 

Start date:
End date:
Financed by:
NAV Arbeidslivssenter
Id:
6246
Project lead:
Project staff: