Vestlandsregionen Samarbeid eller samanslåing

Vestlandsforsking skal på oppdrag frå Rogalandsforskning gjennomføre ei vurdering av den framtidige næringsutviklinga i Vestlandsregionen, og samstundes sjå på dei felles bu- og arbeidsmarknadsdistrikta i regionen.
Start date:
End date:
Financed by:
Rogalandsforskning
Id:
3210
Project lead: