Miljøkonsekvenser - søndagsåpne butikker

Vestlandsforsking skal utrede miljøkonsekvensene knyttet til innføring av ordninger med søndagsåpne butikker avgrenset til å sammenligne med generell mulighet for søndagsåpning opp mot en ordning der kommunene kan bestemme dette.  Miljøkonsekvensene beregnes i form av energiforbruk og utslipp av klimagasser for antakelser om hvordan de to ordningene kan påvirke det samlede omfanget av kundereiser.

Start date:
End date:
Id:
6389
Project lead:
Project staff: